Formularz zwrotu i reklamacji

Formularz zwrotu/wymiany/reklamacji towaru

 

Numer Paragonu/Faktury:                            ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data Paragonu/Faktury:                               ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa Klubu/Instytucji:                 ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię Nazwisko:                                    ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres:                                                  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon:                                                              ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Email:                                                    ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o wymianę na pełnowartościowy towar lub zwrot gotówki na rachunek bankowy

Nazwa Banku:                                     ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer Konta Bankowego:

                                                   

 

Nazwa Towaru Ilość Cena Sprzedaży Przyczyna Zwrotu/Wymiany/Reklamacji
1.        
2.        
3.        

 

Uwagi:                                                  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że są mi znane warunki zwrotu/wymiany/reklamacji określone w regulaminie sklepu www.StrefaFutbolu.eu

 

 

 

………………………………………….                                                                             .…………………………………………..

Pieczątka                                                                                                                                                Czytelny Podpis Klienta